Bidhaamiye University Management System

Bidhaamiye University Management System waa database online ah aynu ugu talagalnay in ay isticmaalaan Jaamacadaha una fududeen doono Howlahooda Waxbarasho.

Systemkaan wuxuu kuu suurta galinayaa inaa la socon karto xogta ardayga oo dhameystiran waqti kasto oo u baahato.

Year Completed:         2018

Designed For:               Universities

 

Features

 Diiwangelinta Dhamaan Fasalada Jaamacadda.

 Diiwaangelinata Dhamaan Maadooyinka ka baxaya Jaamacadda.

 Diiwaangelinta Dhamaan Kulliyadaha u ka kooban yahay Jaamacadda.

 Xaadirinta & ka warqabka Macalimiinta Jaamacadda.

 Ogaanshaha tirada ardayda fasal weliba.

Rarida Ardayda Semesterka ka gudbay una gudbay Semester Cusub.

Ku qorida Fasal weliba Maadooyinka uu qaadanayo Semesterka & Macallimiinta u dhigeysa.

So gudbinta Jadwalka Xiisadaha Macaliminta.

 Diiwangelinta Ardayda Jaamacadda.

 Bixinta Transcript-ga Ardayga.

 Bixinta Shahaadada Ardayga.

 Wareejinta Ardayda.

 Xaadirinta Ardayda & Maqnaashaha Ardayda.

 Bixinta Aqoonsiga Jaamacadda (ID Cards).

 Diiwaangelinta Imtixaanaadka Jaamacadda.

 So gudbinta Waqtiyada Imtixaanka la galayo.

 Soo gudbinta Natiijada Ardayda.

 Bixinta Official Marksheet Exam.

 Soo dhajinta hal Fasal Natiijadiisa Kuna saleysan kala sareynta Ardayda.

  Ogaanshaha Ardayda dhacay & kuwa baasaay.

  Ogaanshaha Ardayda ku dhacay 1 maado & ka badan.

 In macallinku so xareyn karo Natiijada Imtixaanka uu qaaday si online ah.

 Diiwaangelinta Macalimiinta Jaamacadda.

 Diiwaangelinta Shaqaalaha Jaamacadda.

 Mushaar u qoridda Macallimiinta & Shaqaalaha Jaamacadda.

Dallacaada Mushaarka ay ku shaqeeyaan Macallimiinta & Shaqaalaha Jaamacadda.

 Hakinta Macallinka shaqada ka tagay.

 Hakinta Shaqaalaha shaqada ka tagay.

 Qabashada Lacagaha Ardayda

 Bixinta Mushaaraadka Macallimiinta & Shaqaalaha.

 Bixinta Qarashyada yaryarka ah ee Jaamacadda.

Ogaanshaha Ardayda lacagta ku dhiman.

La socoshada dhaqdhaqaaqa Maaliyada Macallinka (Teacher Statement).

La socoshada dhaqdhaqaaqa Maaliyada Ardayga (Student Statement).

La socoshada dhaqdhaqaaqa Maaliyada Shaqaalaha (Staff Statement).

La socoshada dhaqdhaqaaqa Qarashaadka Maaliyadda (Expense Statement).

La socoshada dhaqdhaqaaqa Akoomada Jaamacadda
(Account Statement).

Ogaanshaha Faa’idada & Qasaaraha Jaamacadda (Income Statement).

Ogaanshaha Qarashaadka so galay, kuwa ka baxay & kuwa ka maqan (Balance Sheet).

Bixinta Clearance Card Exam.

 Sameynta Macag ku gal cusub (New User).

 U asteynta howsha userka (User Privilage).

 Ka xanibidda User horey u jiray howshiisa (User Lock).

Request this System:


Qaar kamid ah Jaamacadaha ku faa'iday: