MULTIMEDIA

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

HTML5

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

JAVA

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

PHP

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

MYSQL

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

Phython

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

BOOTSTRAP

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

ANDROID

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.

       

JAVASCRIPT

Machadka Somali Youth Developers waxa ay bixineysaa Coursooyin kuwaaas oo ka bixi doona Xarunta SYD ICT Solutions & Qaab Online ah.